co dělám?

Hledám cestu k duši přes tělo

Natálie Roček Berglowcová

BODYPSYCHOTERAPEUTKA

Zajímá mě celostní pohled na člověka v moderní společnosti a ve světě práce. Chci pomoct klientům využít moudrost jejich těla ke zvýšení psychické odolnosti a nalezení zdraví. Ve fungujícím a propojeném těle se totiž mnohem lépe žije. Snáze se také naplňuje životní smysl.

Aplikuji nejnovější poznatky z psychologie, neurověd a moderních technologií do každodenního života sebe i svých klientů.

Mým domovským přístupem je bodypsychoterapie a somatické koučování - spojení koučovacích technik a práce s tělem i emocemi.

Mojí každodenní inspirací je mi má vlastní cesta životem, rodičovstvím a práce s mojí splašenou myslí a hypersenzitivní psychikou.

vytvořím pro vás bezpečný prostor

Vytvořím pro vás bezpečný prostor, kde nebudete souzeni, ani kritizováni. Teprve v důvěře se můžete uvolnit a napojit sami na sebe. Právě zde se odehrávají zázraky. 

vy převezmete odpovědnost

Je důležité, abyste byli připraveni řešit věci, pracovat na nich a převzít otěže svého života do vlastních rukou tak, aby se u vás mohly věci začít měnit. Terapeut vede, může ukázat cestu, ale vydá se po ní klient.

moje poslání

Pomáhám lidem spojit se se sebou samými, aby žili život podle svých představ

mé vzdělání

Vím, kde mi hlava stojí.
Neustále se vzdělávám

Na vzdělání mi záleží. Vzdělávám se kontinuálně a podstupuji pravidelné supervize i intervize mé práce. Jsem členkou České asociace terapeutů zaměřených na tělo a řídím se etickým kodexem Evropské asociace bodyterapeutů. 

 • Mgr. Psychologie FF, MU Brno (2006 – 2012)

 • Integrativní výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo (2017 – 2023) ČAPZT, Praha, akreditace ČSL JEP
 • EmotionAid® Facilitator (2023), Cathy Lewi 
 • Výcvik v Somatickém koučování (2013 – 2014), Pod křídly, ICF
 • Tělo jako cesta ke zdraví I. a II. (2014 – 2015) roční sebezkušenostní terapeutická skupina s prvky biosyntézy
 • Tělo jako zdroj životní energie (2016) sebezkušenostní cyklus bioenergetických cvičení
 • Práce s dotekem v psychoterapii (2016 – 2017) – kurz biodynamických masáží; Psychosomatická klinika Praha
 • Mindfulness skupina (2017, 8 týdnů), sebezkušenostní cyklus, Psychoterapeutické centrum Lávka
 • Další workshopy, kurzy a sebezkušenostní vzdělávání v oblasti práce s tělem, celostního přístupu a zdravé výkonnosti

moji klienti

Buďte ve své kůži. S čím můžu pomoct?

Klienti se na mě nejčastěji obracejí s těmito tématy:

 • řešení důsledků dlouhodobého stresu včetně psychosomatických obtíží
 • problémy se spánkem
 • pracovní i celkové přetížení
 • potíže neurotického charakteru
 • práce s mozkem, pamětí a soustředěním
 • ujasnění nejasného životního směřování a motivace
 • řešení potíží ve vztazích
 • úzkosti a práce se strachem
 • hledání životní rovnováhy
 • pomoc s obtížemi ve vnímání vlastního těla a jeho fungování
 • podpora jakéhokoliv fyzického léčebného procesu
 • pomoc s řešením existenciálních otázek

reference

"Natálie mi pomohla překlenout velmi náročné období v životě. Cítila jsem se s ní bezpečně, kompetentně mě vedla a dávala mi možnost vyjádřit všechno. Cítila jsem velkou podporu a díky tomu jsem měla pevný bod v jinak rozbouraném životě. Jsem moc ráda, že jsem se pro psychoterapii rozhodla a vybrala si Natálii."

Martina M.
klientka psychoterapie

Chtějte soulad na těle i na duši. Pro hlubší a trvalejší změny

Budeme spolupracovat?

pusťte si mě k tělu

instagram

I na sociálních sítích.

@bodypsychoterapeutka

2023 | GDPR | Site credit