BODYPSYCHOTERAPIE

Terapie zaměřená na tělo

Bodypsychoterapie spojuje emoce, mysl a tělo

Psychoterapie zaměřená na tělo, nebo taky bodyterapie, si všímá nejen emocí a myšlenek, ale stejně důležité jsou pro ni signály z těla. Společně s klientem směřujeme k celkovém zdraví. To vnímám jako soulad na všech třech úrovních: mysli, těla i psychiky. Ať už máte slabší místo kdekoliv, cíl je nastartovat procesy, které pomohou k tomuto souladu. Protože v životě celistvého člověka mají všechny tyto oblasti své místo. V souladu se zkrátka lépe žije.  

Bodypsychoterapie Je vědecky ověřená

Bodypsychoterapie je směr, který se vyvíjel během posledních 70 let. Vychází z výzkumů v psychologii, biologii, antropologii, etologii, neurofyziologii, neuropsychologii a mnoho dalších.
Při práci integruji prvky na tělo zaměřených terapeutických směrů (biosyntéza, bioenergetika, Pesso-Boyden terapie, Somatic Experiencing, mindfulness…), ale i hluboce propracovaných cvičebních systémů (bioenergetická cvičení, Trauma Release Exercises, Pilates, Jóga, Kum-Nye…).

Systematická práce s tělem je v psychoterapii stále relativně mladá, ale nyní už patří mezi hlavního proudy psychoterapie. 

Bodypsychoterapie jako cesta k sobě

Na sezeních pracujeme se slovy, dechem, relaxačními technikami, pohybem, imaginací, dotekem, cvičením i třeba s kreativitou. Sedíme, mluvíme i mlčíme, hýbeme se, chodíme i odpočíváme. Někdy křičíme i pláčeme, když je to potřeba. Ale především vytváříme bezpečný prostor pro vše, co je nutné prožít nebo odkrýt. Pro vše, co si jinde nemůžeme dovolit. Zapojíme svaly i řeč. Pořád je to ale psychoterapie, takže primárně pečujeme o psychiku a věci pojmenováváme slovně. 

Terapie

Kdy je tu pro vás terapie?

Důvodů pro využití psychoterapie se najde mnoho. Ať už je to akutní složitá životní situace nebo dlouhodobá potíž s nějakou oblastí či seberozvoj. Psychoterapie je i výbornou prevencí.

když je váš život celkově v pořádku, ale některá oblast "drhne"

pokud cítíte, že jste ztratili své spojení sami se sebou

když prožíváte náročnou životní situaci a nechcete na ni být sami

když cítíte hluboké strachy a nepříjemné emoce

když se chcete vyrovnat s velkými změnami v životě nebo se na ně připravit

cena - psychoterapie

1500 Kč / 60 min

Nespolupracuji s pojišťovnami, sezení jsou hrazena na základě vystavené faktury přímo klientem.

Máte otázky?

jak probíhá první setkání?

Nejčastěji mě klienti kontaktují e-mailem a dostanou odpověď o možnostech první schůzky. Úvodní schůzka slouží k vzájemnému seznámení a vyjasnění očekávání. Obvykle se na ní ukáže, zda jsem pro klienta ten správný terapeut, a jaká služba se na dané téma hodí.  V případě oboustranného zájmu o spolupráci dohodneme frekvenci a formu setkávání a podepíšeme smlouvu o psychoterapii.

Co když budu potřebovat termín zrušit?

Při zrušení/změně více než 24 hodin před sezením termín přeobjednáme zdarma. Pokud dojde ke zrušení méně než 24 hodin před plánovaným termínem, platí se plná cena sezení. Tytéž podmínky platí i pro mě - pokud zruším termín méně než 24 hodin předem, následující sezení máte zdarma.

To je velmi individuální a záleží to především na tématu, se kterým klient přichází. Nejčastější frekvence je u mě setkání co 14 dní. Spolupracujeme někdy pár měsíců, někdy i více let. Terapeutické sezení má 60 min.

jak dlouho terapie trvá?

co když budu chtít terapii ukončit?

Je to samozřejmě možné kdykoliv z jakýchkoliv důvodů. Ale pokud k tomu dojde náhle bez předchozí dohody, potkáme se minimálně ještě na jedno sezení, abych se ubezpečila, že klient neodchází bez podpory ve špatném stavu. Případně, že má nástroje a kontakty na to, aby dokázal situaci zvládnout i bez terapeutické péče.

reference

"K Natálii na terapie docházím již přes tři roky a naše společná sezení mi pomohla v urovnání klíčových životních témat a poskytla jiný pohled na všemožné situace. Já tak přenastavuji mnohaleté vzorce chování a rozklíčovávám otázku, kdo jsem já a co je pro mě důležité. Zároveň se díky "body" aspektu terapií dokážu mnohem lépe a častěji nacítit na své tělo, které je velmi moudré, jak víc a víc zjišťuji."

Kateřina Z.
klientka psychoterapie

"Díky technikám, které Natálie v sezeních využívá či doporučuje na práci mezi sezeními, vnímám jeho signály, dokážu jim porozumět a na jejich základě jednat. Natálie má velmi laskavý přístup a zároveň věci dokáže pojmenovat tak, jak jsou. Vždy tak v našich sezeních cítím bezpečný prostor, který mi umožní být autentická a otevřená a dostat se tak v tématech do hloubky."

Petra K.
klientka psychoterapie

Máte obavy?

co když se nebudu umět uvolnit?

To je úplně přirozené. Terapeutický vztah je vztah jako jakýkoliv jiný. Na začátku cítí obavy asi úplně každý. Postupně se buduje důvěra. Nejen v terapeuta, ale i v prostor a celý proces. K uvolnění dochází krok za krokem. Můžeme tomu napomoci technikami, ale nejčastěji důvěra a s ní i uvolnění přicházejí s postupujícím časem.

zůstane vše jen mezi námi?

Nepracuji na pojišťovnu a nemám tedy povinnost kamkoliv reportovat o případech klientů. Jsem vázána mlčenlivostí a dodržuji etický kodex, který mě zavazuje k pečlivé práci s důvěrnými informacemi. Když superviduji svou práci, vždy to dělám anonymizovaně. Zároveň mám ale jako jakýkoliv jiný občan zákonnou ohlašovací povinnost při podezření na spáchání trestného činu.

Cítím, že můj problém je opravdu velký, unesete ho?

Jako psychoterapeutka s komplexním výcvikem a pravidelnými supervizemi mám nástroje na to, jak se postarat o svou psychickou integritu a udržet si hranice. Klienti se mnou sdílí vše, co potřebují a je mojí prací vytvořit pro to nám oběma bezpečný prostor - aby mohlo zaznít i to, co jinde ne.

bojím se, že mě budete soudit nebo hodnotit.

I to je přirozená obava. Psychoterapeut nefunguje jako morální dozor, ani nemá návod na život svých klientů. Vnímám terapeuta jako průvodce, který klientovi dává náhled na to, co prožívá. Hodnocení ani soudy nemají v psychoterapii místo a možná je to úplně poprvé v životě, kdy klient takové přijetí zažije.

JAK TO U MĚ VYPADÁ?

Pracuji osobně i online.

Osobně: na Vinohradech, Šumavská 30, Praha 2. 
Dostupnost MHD (tram. zastávka Šumavská/Vinohradský pavilon/Jana Masaryka, metro Jiřího z Poděbrad/Mírové náměstí). Kromě jednoho schodu u vchodu je bezbariérová.

Online: Zoom, GoogleMeet, Skype

Pro psychoterapeutickou práci velmi doporučuji alespoň občasné fyzické setkávání se, protože se s tělem takhle zkrátka pracuje mnohem lépe. Zvlášť se zapojením těla. Mohu pro vás vytvořit bezpečný prostor, který mám pod kontrolou a intervence v případě potřeby jsou také rychlejší a přesnější.

chcete mít v životě

 harmonii, soulad a klid? Zkusíme to spolu najít.

pusťte si mě k tělu

instagram

I na sociálních sítích.

@bodypsychoterapeutka

2023 | GDPR | Site credit